Helvetin laulut

by Harri Kauppinen

supported by
/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR

     

1.
1.Kiusaus Illalla satoi. Satoi kuin jumala olisi halunnut todistaa voimansa meille kuolevaisille. Tunsin kuinka märän maan tuoksu leijui sisään puoliksi avoimesta ikkunasta. Kirjeesi mukaan olit tulossa, joten tiesin odottaa. Tunnit kuluivat verkkaisesti, kuin haavoittuneina ne laahustivat kohti turvaa, keskiyötä, kohti hetkeä jolloin ovi kävisi. Ilokseni huomasin päälläsi kaatosateen syvät raatelujäljet. Ne auttoivat minua. Vaatteistasi oli tullut sinulle vankila. Voi miten helppoa kaikki olikaan... 1. Temptation It was raining at night. It was raining as if god wanted to prove his might for us mortals. I felt the scent of wet ground floating in through half-opened window. Your letter said you'd be coming, so I knew to wait for. Hours passed by slowly, like wounded they trudged towards safety, midnight, towards the moment the door would creak. Blissfully I noticed the lacerations on you, caused by the heavy rain. They helped me. Your clothes had become a prison for you. Oh how easy everything was...
2.
2. Merkityksettömät sanat Ne liian myöhään tunnustavat rakkauden. Ne eivät takerru kurkkuun varmistaen jälkiviisauden. Ne eivät ole avunhuuto, eivät rukous. Ne sallivat virheen vain vapauttaakseen tien katumukseen. Ne eivät soi musiikkiin, ne eivät kanna tarinaa sen kertojan. Ne turhaan hakevat muotoaan, tuhlaavat vain elämää niiden lausujan. Ne pyrkivät tyhjyyden täyttämään, eivät myönnä lupaa hiljaisuudesta nauttia. Muotopuolet lauseet korostavat äänettömyyden tärkeyden. Hiljaisuuden säkeet muodostavat tyytyväisyyden ja kauneuden. Ne aivan liian helposti siirtyvät mielestä ääneksi. Mitättömyydessään juhlivat hetken loistoaan. Ne eivät ole tarkoituksenmukaiset, eivät merkitykselliset. Ne turhaan saarnaavat omaa tärkeyttään, kunnes eivät enää ole mitään. 2. Meaningless Words They confess love too late. They do not cling inside a throat ensuring hindsight. They are not a cry for help, nor a prayer. They allow a mistake only to set free the way to regret. They do not rhyme for music, they do not carry the story of their teller. In vain they seek their form, just to waste the life of their speaker. They strive to fill the emptiness, not giving a permission to enjoy the silence. Formless sentences emphasize the importance of the soundless. Verses of silence form the satisfaction and the beauty. They turn from thought to voice way too easily. In their nothingness feasting their moment of glory. They are not appropriate, nor meaningful. They are preaching their own importance, until they are nothing no more.
3.
3. Linnut Säikähdyksestä lentävät mustat linnut peittävät taivaanrannan. Raakkuen ne hyvästit heittävät, kun jäävät taakse pilvenreunan. Kaartavat itään karkuun aurinkoa. Näkymättöminä nyt voivat pelastua. Valjasta itsesi lentoon. Paljasta muiden virheet. Valosta nautintoon. Unohda omat erheet. Kaksinaamaisuuden tiellä olet elämäsi kulkenut. Pääsitkö varjoissa karkuun? Saitko omat tekosi anteeksi? Kaksinaamaisuuden tiellä olet tekosi toteuttanut. Pääsitkö varjoissa karkuun? Saitko oman elämäsi anteeksi? Nautinnosta kylläiset mustat linnut lentävät taivaanrantaan. Raakkuen ne viimeiset sanansa yrittävät saada sanotuksi. Kaartavat itään. Vielä näkyvissä. Siispä tuomittuina kadotetuksi. 3. Birds Out of fright they fly Black birds cover the horizon. Croaking as they take their farewell, as they are left behind the cloudline. They turn east away from the sun. Now invisible they can be saved. Prepare yourself to fly. Reveal others' mistakes From light to pleasure. Forget your own lapses. On a path of insincerity you've travelled your life. Did you get away in the shadows? Were you forgiven for what you'd done? On a path of insincerity you've done your deed. Did you get away in the shadows? Were you forgiven for your life? Filled with pleasure black birds fly to the horizon. Croaking as they try to speak out their last words. Turning east. Still out in the open. Thus condemned in perdition.
4.
4. Maa palaa Vehreys liekkeihin sammuu nyt näet rajan. Noki käsiin tarttuu, hiilet mustat kuin yö. Vehreys liekkeihin sammuu nyt näet rajan. Et kiirehdi karkuun, on liekit sinut jo ennalta vieneet. Maa palaa. Liekit siiviksi saavat taas itsensä muodostaa. Maa palaa. Oven uuteen avaa. Vehreys liekkeihin sammuu nyt näet rajan. Et kiirehdi karkuun, tiedät itsesi täältä kerran ennenkin siinneen. Turtana kaikesta. Valmiina eteenpäin. Liekit lyö kuin helvetistä. Luodaanko taas sisimpäni uudestaan? 4. Ground burns Verdancy fading in flames now you see the line. Soot stains hands coal as black as night. Verdancy fading in flames now you see the line. You're not hurrying away, in flames you are long gone. Ground burns. Flames turning themselves into wings again. Ground burns. Opening door to the new. Verdancy fading in flames now you see the line. You're not hurrying away, from here you know you already once conceived. Benumbed by everything Ready to go on. Flames lashing like in hell. Is my innermost being recreated again?
5.
5.Lankeemus En vaatinut mitään, mutta silti seisoit edessäni alastomana, puhtaana kuten tuo sateen piiskaama maa josta vesi oli huuhtonut kuonan mukanaan. Suljin silmäni ja samassa, kuin salamaniskusta aistin oman hengitykseni, joka tuntui kasvoillani, heijastuen lämpimänä takaisin ihostasi. Kuulin kiihtyneen sydämesi lyönnit. Se hekumasta huusi, pyytäen lisää kosketustani, kieltäni, joka terän lailla ihoasi häpeilemättömästi leikkasi. 5. Fall I demanded nothing, but there you stood naked before me, pure as the ground lashed down by rain, leached out of filth. I closed my eyes and then, like struck by lightning I sensed my own breath on my face, reflecting warmly back from your skin. I heard the beating of your overwrought heart. Out of lust it shouted, begging for more of my touch, my tongue, slitting your skin shamelessly.
6.
6. Päättyvän tien päässä Elämäni olen kaivanut omaa hautaani. Käskyt sisäistänyt osaksi itseäni. Nyt osittain maatuneenakaan en saa omaa rauhaani. Ja katso, kuinka kolmantena päivänä nousen. Kuin itse perkele olisi tämän oikeuden minulle määrännyt. Päättyvän tien päässä, kivitaulut. Kuin julmaa kutsuaan huutaisivat tässä kuolevan säässä. Viestinään nämä helvetin laulut. Nyt tulen takaisin. Sillä en tiedä ketään, kuka olisi ollut yhtä kauan pois kotoa kuin minä. Nyt en pelkää enää elää, enkä pelkää kuolla. Huomaa, en ole sinä. Ja katso, kuinka ennen auringonlaskua olet minut useammin kuin kolmesti kieltävä. Päättyvän tien päässä. Nämä helvetin laulut. 6. At the end of the ending road All my life I have dug my own grave. Assimilated orders as a part of me. Even now as partly decayed I cannot get my own peace. And see how I rise on the third day. As if the devil himself had assigned me this right. At the end of the ending road, stone tablets. Like screaming their cruel call in this weather of the dying. As their message, these songs from hell. Now I will come back. For I know no one having been away from home as long as I have. Now I'm not afraid to live anymore, nor afraid to die. See, I am not you. And see how before the sunset, more than three times you are going to forbid me. At the end of the ending road. These songs from hell.
7.
7. Marmoripatsaat Sairas pyrkimys täydellisyyteen. Hyväksyttyyn ulkokuoreen. Sisällön kustannuksella, koska sieluttoman se on niin helppo uhrata. Nyt hetken loistat. Kestätkö läpi vuosien? Vai rappeutuuko pintasi päästäen sisääsi kylmyyden. Uljaat marmoripatsaat. Pystytettyinä väärään paikkaan. Nyt saavutit täydellisyyden. Turhamaisen ulkokuoren. Ainutlaatuisen sisällön menetys, vain mitätön hinta siitä, mihin oli pyrkimys. Jälkeen hetken loiston. Et kestä läpi vuosien. Tiedän, rappeutuu jo pintasi päästäen sisääsi kylmyyden. 7. Marble statues A sick aspiration to perfection. To accepted appearance. At the expense of the essence, because for soulless it is so easy to sacrifice. A moment you'll shine now. Will you last over the years? Or is your surface going to crumble letting the cold inside you Valiant marble statues. Mounted in a wrong place. Now you gained perfection. A vain appearance. The loss of unique essence, only an insignificant prize, of what the aim was. After the moment of shine. You won't last over the years. I know, your surface is crumbling already letting the cold inside you.
8.
8. Laulussani kuolevat Varastin valon, vein kirkkauden. Laulussani kuolevat päivät. Anastin veden, petin maan. Lauluuni kuolemaan jäivät. Ilo ja parantavat sanat. Virheet ja katumus, todelliset. Niin laulussani elävät päivät, joissa valheet veivät totuudet. Ne lauluuni kuolemaan jäivät, kuten ilo ja parantavat sanat. Ilo ja parantavat sanat. Ne laulussani kuolevat. 8. They´ll die as I sing I seized the light, took away the brightness. The days will die as I sing. I stole the water, betrayed the land. They were left to die as I sing. Joy and healing words. Mistakes and regret, the reality. And so live the days in my singing, the days when lies stole the truth. Left to die as I sing, like the joy and the healing words. The joy and the healing words. They´ll die as I sing.
9.
9.Katumus Tähän aikaan vuodesta yöt kuluvat nopeasti. Sillä jo ennen tapahtuneen täyttä ymmärtämistä katson selkäsi loittonevan kadoten aamuauringon ensisäteisiin. Tuon jumalaisen hehkun osuessa arkoihin silmiini aistin ikäänkuin joku korkeampi voima etsisi minulle sopivaa tunnetta... Nautinto? Tyytyväisyys? Katumus? ...ja huomaan, en tunne mitään. 9. Regret This time of year, nights go by fast. Because already before fully understanding what happened, I watch your back leaving, disappearing in the first rays of the morning sun. As the divine glow hits my tender eyes, I sense as if some higher power is trying to search for a proper feeling for me... Pleasure? Satisfaction? Regret? ...and I notice, I feel nothing.
10.
05:28
10. Ikoni Käy eteeni. Ovella minä seison. Tutkin syntisi. Säädän paikkasi. Tuomitsen ja määrään rangaistuksen, pelastus vai kadotus. Katso eteesi. Näetkö itsesi? Hennon peilikuvasi. Vai näetkö jumalasi? Tyhjyyden vai täydellisyyden? Muokkaamasi ikonin raskaat värit kasvojasi painollaan jo väsyttävät. Muokkaamasi ikoni. Raskaat, uudet kasvosi. 10. Icon Come before me. By the door I stand. Looking into your sins. Setting your place. I judge and decide the punishment, salvation or damnation. See before you. Do you see yourself? Your fragile image. Or do you see your god? Emptiness or perfection? The icon you worked on heavy colours tiring your face with their weight The icon you worked on. Your heavy new face.
11.
11. Niin oli hyvä? Himosta ahneuteen. Ylensyönnistä laiskuuteen. Vihasta kateuden kautta ylväästi ylpeyteen. Hänet loin omaksi kuvakseni ja katsoin, että niin oli hyvä. Vallitse kaikkea mikä maan päällä elää ja liikkuu. Niin tapahtui ja se oli hyvä. Niin oli hyvä? 11. It was good? From lust to greed. From gluttony to sloth. From hate through envy head up high to pride. For my own image I created him and I saw that it was good. Prevail everything that is living and moving on earth. Thus happened and it was good. It was good?

about

HARRI KAUPPINEN
- HELVETIN LAULUT

DIGITAL DOWNLOAD VERSION IN BANDCAMP INCLUDES :
- 17 page digital booklet with lyrics translated in English

credits

released September 30, 2016

Music & lyrics by Harri Kauppinen.
Produced by Harri Kauppinen.
Additional production by Teemu Liekkala.
Pre-production & additional production on vocals by Hiili Hiilesmaa.

Recorded & engineered during June-September 2015
at few secret locations in Keski-Suomi by Harri Kauppinen, Teemu Liekkala & Otto Närhi. Drums & cello recordings engineered by Sami Niittykoski at SN-Audio, Jyväskylä.

Mixed & mastered by Hiili Hiilesmaa at Coal House Recordings,
Hämeenlinna, October-November 2015.

Cover artwork, photos and logo by Harri Kauppinen.
Artist photo and back cover photo by Jaakko Manninen Photography.

Lyrics translated in English by Otto Närhi.
Lyrics spell checked by Jaakko Silvast.

license

all rights reserved

tags

about

Harri Kauppinen Hankasalmi, Finland

contact / help

Contact Harri Kauppinen

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Harri Kauppinen, you may also like: